1. האם אתה בריא בד"כ?

  כןלא
  [group group-40]

  [/group]

  2. האם את בהריון?

  כןלא

  3. האם אתה מעשן?

  כןלא
  [group group-747]

  [/group]

  4. האם אתה נשא HIV חיובי?

  כןלא

  5. האם אתה נשא הפטטיס B או C ?

  כןלא
  [group group-748]

  [/group]


  6. האם אתה נוטל תרופות באופן קבוע?

  כןלא
  [group group-749]

  [/group]

  7. האם אתה נוטל תרופות לקרישת דם?

  כןלא
  [group group-750]

  [/group]

  האם אתה רגיש לפניצילין או לכל סוג אחר של אנטיביוטיקה?

  כןלא
  [group group-760]

  [/group]


  [multistep "3-4-https://my-hair.co.il/%d7%98%d7%a4%d7%a1%d7%99%d7%9d-%d7%9e%d7%a7%d7%95%d7%95%d7%a0%d7%99%d7%9d/%d7%a9%d7%9c%d7%91-4/"]